» formularze dla konsumentów stosowane w związku z wejściem w życie ustawy o prawach konsumentów (do umów zawartych po 24 grudnia 2014 r.)

» zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową (stosowany do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r.)

» wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego

» wniosek o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym

» zapis na Stały Sąd Polubowny

» poradnik "Jak poradzić sobie na rynku nieruchomości"

» prezentacja multimedialna "ABC Konsumenta, czyli co każdy o zakupach wiedzieć powinien"

» AB CE Małego Konsumenta, czyli szukamy produktów ze znakiem CE (program multimedialny dla dzieci)

» KTO CZYTA, OSZCZĘDZA - Etykiety Energetyczne - Poradnik dla konsumentów