"Wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami. Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną w gospodarce, wpływającą oraz pozostającą pod wpływem prawie każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Ale są oni jedyną ważną grupą, której zdanie często nie jest wysłuchane".

                                                                                                                                        John F. Kennedy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219) jednym z zadań należących do Inspekcji Handlowej jest prowadzenie poradnictwa konsumenckiego. Zadanie to w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie realizuje głównie Wydział Organizacyjno - Prawny i Ochrony Konsumentów. Porady w zakresie prawa konsumenckiego można uzyskać drogą telefoniczną bądź pisemną (email lub poczta tradycyjna), a także osobiście.

Inspekcja Handlowa podejmuje również mediacje w celu ochrony interesów i praw konsumentów, a także organizuje i prowadzi stałe polubowne sądy konsumenckie.

        Pozostałe instytucje oraz organizacje prowadzące bezpłatne poradnictwo konsumenckie, to m. in.:

- Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów,

- Federacja Konsumentów,

 

- Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

» powrót