WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W LUBLINIE
ul. Tomasza Zana 38 c
20-601 Lublin
tel. 81 528-07-47, fax 81 528-09-78
ihlublin@lublin.uw.gov.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa - piątek 700 - 1500, we wtorki 700 - 1600

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa - piątek 700 - 1400, wtorek 800 - 1530

 

DELEGATURA WIIH W BIAŁEJ PODLASKIEJ DELEGATURA WIIH W CHEŁMIE DELEGATURA WIIH W ZAMOŚCIU
ul. Brzeska 41 Plac Niepodległości 1 ul. Partyzantów 3
21-500 Biała Podlaska 22-100 Chełm 22-400 Zamość
tel/fax 83 343 25 35 tel/fax 82 565 64 23 tel/fax 84 638-50-30
ihbiala@lublin.uw.gov.pl ihchelm@lublin.uw.gov.pl ihzamosc@lublin.uw.gov.pl