Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl
uokik@uokik.gov.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów w Lublinie
bip
rzecznik_konsumenta@lublin.eu

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl
porady_prawne@federacja-konsumentow.org.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
http://www.skp.pl
sekretariat@skp.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
http://www.wiih.org.pl
ih_warszawa@wiih.org.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
http://www.wiih.rzeszow.pl
sekretariat@wiih.rzeszow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie
http://www.ihkrakow.internetdsl.pl
sekretariat@ihkrakow.internetdsl.pl

 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
http://www.ih.katowice.pl
ih_katowice@pro.onet.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
http://opole.wiih.gov.pl
sekretariat@opole.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
http://wiih.ibip.wroc.pl
sekretariat@wiih.wroclaw.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim
http://www.wiih.gorzow.pl
info@wiih.gorzow.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
http://www.poznan.wiih.gov.pl
sekretariat@poznan.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
http://www.wiih.lodz.pl
sekretariat@wiih.lodz.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
http://www.bialystok.wiih.gov.pl
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
http://www.wiih.com.pl
bydgoszcz@wiih.com.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl
sekretariat@wiih.pomorzezachodnie.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
http://http://ihgd.pl/
sekretariat@ihgd.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
http://www.ih.olsztyn.pl
wiih_ol@wp.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
http://wiihkielce.republika.pl
wiih.kielce@pro.onet.pl

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej
http://www.uke.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl

Państwowa Inspekcja Sanitarna
http://www.gis.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Rzecznik Ubezpieczonych
http://www.rzu.gov.pl
biuro@rzu.gov.pl

Bankowy Arbitraż Konsumencki
strona www

Główny Urząd Miar
http://www.gum.gov.pl

Inspekcja Weterynaryjna
http://www.wetgiw.gov.pl
wet@wetgiw.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
http://www.knf.gov.pl
knf@knf.gov.pl

Baza Internetowy System Informacji Prawnej
http://isip.sejm.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie
www.konsument.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl