"Wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami. Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną w gospodarce, wpływającą oraz pozostającą pod wpływem prawie każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Ale są oni jedyną ważną grupą, której zdanie często nie jest wysłuchane".

                                                                                                                                        John F. Kennedy

 

» ogólne informacje o bezpłatnym poradnictwie konsumenckim

» pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

» praktyczny poradnik konsumenta

» poradnik "Jak poradzić sobie na rynku nieruchomości"