"Wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami. Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną w gospodarce, wpływającą oraz pozostającą pod wpływem prawie każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Ale są oni jedyną ważną grupą, której zdanie często nie jest wysłuchane".

                                                                                                                                        John F. Kennedy

 

PRAKTYCZNY PORADNIK KONSUMENTA

(hasła poniższe mają zastosowanie do umów zawartych z przedsiębiorcami po 24 grudnia 2014 r.)

 

» pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta

» obowiązki informacyjne sprzedawców

» rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

» gwarancja

» prawo do odstąpienia od umowy

» zadatek

» niedozwolone klauzule umowne w umowach konsumenckich

» zwrot towaru pełnowartościowego

 

PRAKTYCZNY PORADNIK KONSUMENTA

(hasła poniższe mają zastosowanie do umów zawartych z przedsiębiorcami przed 25 grudnia 2014 r.)

 

» pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta

» niezgodność towaru z umową

» gwarancja

» obowiązki sprzedawcy w zakresie wykonywania umowy sprzedaży

» umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa

» umowy zawierane na odległość

» zadatek

» niedozwolone klauzule umowne w umowach konsumenckich

» zwrot towaru pełnowartościowego i reklamacje towarów o obniżonej wartości

» prezentacja multimedialna "ABC KONSUMENTA, czyli co każdy o zakupach wiedzieć powinien"

 

 

» powrót