Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie informuje, że osoby wpisane na poniższą listę nie są zatrudnione w charakterze rzeczoznawców przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Usługi świadczone są przez rzeczoznawców odpłatnie, na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez zainteresowane strony. Ceny usług uzależnione są każdorazowo od uzgodnień dokonanych pomiędzy rzeczoznawcą a osobą zlecającą sporządzenie opinii o jakości towarów lub usług.

LISTA RZECZOZNAWCÓW

DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW LUB USŁUG

PRZY

WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

W LUBLINIE

prowadzona na  podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

 

L.p.

Nr zaświadczenia

Imię i nazwisko

 

Specjalizacja

Telefon

Data wpisu

Data wykre­śle­nia

1

1/02

 

Zbigniew Szarzyński

Technika motoryzacyjna, opony, usługi samochodowe

84 627 00 00

84 639 49 89

502 201 788

25.03.2002

 

2

2/02

Kazimierz Wójcik

Produkcja drzewna, meble

81 472 65 87

 

605 991 238

25.03.2002

 

3

3/02

Ziemowit Pajek

Jakość zmechanizowa­nego i elektrotechnicz­nego sprzętu AGD

 

25.03.2002

 31.01.2017

4

4/02

 

Eugeniusz Wdowski

Obuwie, skóry,

galanteria

skórzana

82 549 16 11

 

609 981 945

25.03.2002

 

5

5/02

 

Zenon Grudzień

Obuwie

81 526 28 45

25.03.2002

 

6

6/02

Zbigniew Sieduszewski

Elektronika

81 746 90 49

28.10.2002

 


7

1/03

 Andrzej Niewczas

Zabawki,jakość i właściwości użytkowe pojazdów mechanicz. i śr. transportu

Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

31.01.2003

 

8

2/03

Tomasz Sadowski

Zabawki, Właściwości mechaniczne i fizyczne produktów ogólnego przeznaczenia w tym produktów budowlanych

Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

31.01.2003

 

9

3/03

Cyprian Komorzycki

Właściwości mechaniczne i fizyczne produktów ogólnego przeznaczenia. Wytrzymałość i bezpieczeństwo zabawek dla dzieci różnych grup wiekowych.

Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

31.01.2003

 

10

4/03

Dariusz Mazurkiewicz

Właściwości mechaniczne i fizyczne produktów ogólnego przeznaczenia

Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

31.01.2003

 

11

5/03

Waldemar Samodulski

Właściwości mechaniczne i fizyczne produktów ogólnego przeznaczenia . Wytrzymałość i bezpieczeństwo zabawek dla dzieci różnych grup wiekowych

Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

31.01.2003

 

12

6/03

 

Marian Przyjałkowski

meblarstwo, stolarstwo

81 533 51 77

 

601 922 944

28.03.2003

 

13

7/03

Ryszard Wojtalski

obuwie

25 798 73 07

 

506 444 502

28.03.2003

 

14

1/09

 

Przemysław Stawiarski

budownictwo i materiały budowlane

603 324 300

rzeczoznawca.budowlany@stawiarski.pl

ekspertyzy.budowlane@stawiarski.com.pl

06.04.2009

 

15

2/09

 

Leokadia Górniewska

kuśnierstwo

81 865 31 20

501 635 201

11.05.2009

 

16

1/2012

 

Łukasz Adamczuk

Technika samochodowa,

Usługi samochodowe

669 428 607 08.03.2012
17

2/2012

 

Krzysztof Niczyporuk
Maszyny, urządzenia, narzędzia ręczne i elektryczne oraz pojazdy samochodowe 691 088 597

niczyporuk.krzysztof@gmail.com
13.03.2012
18 3/2012


Stanisław Batorowicz
Gastronomia i żywienie zbiorowe - 19.06.2012
19 4/2012

Łukasz Kowalski
Towaroznawstwo 664 019 774 13.12.2012
20 1/2014


Tomasz Cwityński

Meblarstwo, wyroby z drewna, materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych, ergonomia wnętrz

605 268 978 23.09.2014  
21 1/2015 Małgorzata Grotowska Parkieciarstwo 501 559 009
info@parkietypalacowe.pl
10.11.2015
22 1/2016 Emil Pyszniak Elektronika, elektryka, automaty elektroniczne - 12.05.2016  
23   Krzysztof Klink kominiarstwo 533-023-353
klink.krzysztof@o2.pl
26.10.2016  
24
1/2017 Jacek Jeżak
P
race glazurnicze, izolacyjne i wykończeniowe oraz materiały budowlane

664 464 709

jacek.jezak@gmail.com
26.01.2017  
25 2/2017 Teresa Berent włókiennictwo, odzieżownictwo oraz ocena wyrobów włókienniczych 602 617 975
punkt@berent.com.pl
04.04.2017