Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Zbigniew Paczwa

tel. 81 528 07 50, fax 81 528 09 78

pok.: 518

 

Do zadań Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych należy:


1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2) informowanie na bieżąco Wojewódzkiego Inspektora o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych przy udziale administratora systemów,

4) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Wojewódzkim Inspektoracie i nadzorowanie jego realizacji,

5) przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego osób, których dopuszczenie do pracy na stanowisku albo zlecenie pracy łączy się z dostępem do informacji niejawnych,

6) wydawanie lub odmowa wydania po świadczenia bezpieczeństwa oraz prowadzenie ewidencji wydanych poświadczeń,

7) udostępnianie, wydawanie i egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 
8) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji.

 

» powrót