Specjalista

Urszula Mazurek

tel. 81 528 07 47, fax 81 528 09 78

pok.: 517

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska d/s Kadr i Szkolenia należy:

1. przygotowywanie materiałów (wniosków) do decyzji Wojewódzkiego Inspektora w sprawach pracowniczych dotyczących zatrudnienia i płac, nagradzania, awansowania i przedstawiania do odznaczeń,

2. kontrola właściwej realizacji zajęć szkoleniowych i prowadzenie dokumentacji z tego zakresu,

3. organizowanie odbywania służby przygotowawczej,

4. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

5. opracowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i kontrola ich realizacji,

6. opracowywanie sprawozdań, analiz i informacji z zakresu spraw osobowych,

7. prowadzenie akt osobowych, ewidencji oraz statystyki osobowej,

8. prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych,

9. przygotowywanie dokumentacji związanej z nadaniem upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego i ich ewidencja.

 

» powrót