Pełnomocnik do spraw systemów zarządzania jakością

JoannaTudruj

tel. 81 528 07 50, fax 81 528 09 78

pok.: 518

 

Do zadań Pełnomocnika d/s systemów zarządzania jakością należą:


1. Działania mające na celu opracowanie, wdrożenie i utrzymywanie procesów zidentyfikowanych w ramach systemu zarządzania jakością.

2. Przedstawianie Wojewódzkiemu Inspektorowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem.

3. Upowszechnianie w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie świadomości dotyczącej potrzeby jakości kontroli, stosowanych procedur administracyjnych i pozostałych czynności służbowych.

 

» powrót