• Na początku 2019 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła żywność oferowaną w sprzedaży luzem.
  • Zakwestionowała prawie dwie trzecie produktów.
  • Większość zastrzeżeń dotyczyła oznakowania.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Agnieszka Orlińska z UOKiK o kontroli Inspekcji Handlowej (mp3) >

Jak kupować żywność - porady Agnieszka Orlińskiej z UOKiK (mp3) >