• Inspekcja Handlowa w 2019 r. skontrolowała 211 partii farb i lakierów i zakwestionowała oznakowanie 18 z nich.
  • 25 próbek zostało zbadanych w laboratorium, gdzie eksperci w 3 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości.
  • Planujesz malowanie mieszkania lub domu? Zapoznaj się z informacją z kontroli IH.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Informacja z kontroli farb i lakierów >