Regulaminy, które nie przewidują odpowiedzialności przedsiębiorcy za bezpieczeństwo dziecka, stwarzające zagrożenia zabawki i urządzenia – to wyniki kontroli sal zabaw. UOKiK, Inspekcja Handlowa i Rzecznik Praw Dziecka wspólnie przygotowali zalecenia dla rodziców i przedsiębiorców, jak zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę.

[Warszawa, 8 marca 2017 r.] Sale zabaw dostępne są w centrach handlowych lub rekreacyjnych. Dzieci mogą bawić się korzystając ze specjalnych urządzeń i zabawek pod opieką dorosłych. Zwykle usługi są odpłatne, a zasady określa regulamin.

W pierwszej połowie ubiegłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową i w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka skontrolował sale zabaw dla dzieci w całej Polsce. UOKiK sprawdził 82 regulaminy u 48 przedsiębiorców prowadzących tego typu placówki. Jednocześnie Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę bezpieczeństwa świadczenia usług w 84 salach zabaw. Na rozszerzenie zakresu kontroli o analizę wzorców umów miały wpływ niepokojące sygnały przekazane Prezesowi UOKiK przez Rzecznika Praw Dziecka.

Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy stosowali regulaminy, które wzbudziły zastrzeżenia. Najczęściej dotyczyły one:

- wyłączania odpowiedzialności za szkody na osobie (np. Personel nie odpowiada za wypadki podczas zabawy dzieci. – 75 proc. przedsiębiorców),

- wyłączania odpowiedzialności za rzeczy należące do użytkownika (np. Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione. - 67 proc.),

- przenoszenia na konsumenta odpowiedzialności za szkody materialne (np. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice. - 48 proc.),

- zatrzymywania pieniędzy za niewykorzystane usługi (np. Za bilet niewykorzystany nie zwracamy pieniędzy. – 52 proc.),

- nieprzedstawiania konsumentom regulaminu (np. Wykupienie biletu oznacza akceptację Regulaminu. – 40 proc.).

Z kolei w 27 proc. skontrolowanych przez IH sal zabaw 27 proc. zabawki i urządzenia mogły stwarzać zagrożenia. Uwagę inspektorów zwróciły m.in:

- ostre krawędzie i elementy wystające,

- niezaślepione kontakty i niezabezpieczone lub luźne kable,

- otwory, które stwarzały zagrożenie zakleszczenia się głowy czy palców,

- wyjścia, które dawały możliwość samowolnego opuszczenia sali przez dziecko,

- brak dodatkowych informacji o grupie wiekowej, wzroście użytkowników, wytrzymałości urządzeń.

Większość przedsiębiorców dobrowolnie usunęła stwierdzone uchybienia. Tylko w 1 przypadku konieczne było wydanie decyzji nakazującej niezwłoczne wyeliminowanie nieprawidłowości. W toku są też 2 sprawy związane z nieprawidłowościami w regulaminach.

- Jak wykazały kontrole - przedsiębiorcy w dużej mierze nie zdawali sobie sprawy z istnienia zagrożeń, które można zaliczyć do łatwo zauważalnych, wynikających głównie z braku odpowiednich zabezpieczeń lub jak w przypadku regulaminów - wiedzy. Dlatego przygotowaliśmy specjalne porady i zalecenia, zarówno dla rodziców, jak i przedsiębiorców – wyjaśnia Marek Niechciał Prezes UOKiK.

- O zagwarantowaniu bezpieczeństwa dzieci na sali zabaw nie mogą świadczyć jedynie posiadane przez urządzenia certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą. Nie mniej istotne jest prowadzenie właściwego udokumentowanego systemu kontroli wyposażenia sali zabaw, w tym czynności konserwujących. Przede wszystkim potrzebne jest człowiecze docenienie roli zabawy w życiu dziecka oraz ludzka troska o jego bezpieczeństwo. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której przedsiębiorca wyłącza swoją odpowiedzialność za dziecko – dodaje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

UOKiK, Inspekcja Handlowa i Rzecznik Praw Dziecka wspólnie przypominają rodzicom i przedsiębiorcom, jak zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę. Porady dla rodziców i zalecenia dla przedsiębiorców dostępne są na stronach UOKiK oraz RPD.

Bezpieczne sale zabaw – porady i zalecenia dla rodziców

Upewnij się, że przedsiębiorca jest w stanie zapewnić dziecku rozrywkę bez ryzyka. Zastosuj kolejno 3 kroki:

  1. Przeczytaj regulamin. Poszukaj w nim informacji:

- na czym polega usługa – sprawdź czy obejmuje ona opiekę nad dzieckiem,

- o odpowiedzialności przedsiębiorcy za bezpieczeństwo dziecka,

- maksymalnej liczbie dzieci, które mogą bawić się równocześnie w sali i ich wieku.

  1. Obejrzyj salę i jej wyposażenie. Sprawdź, czy dziecko będzie w niej bezpieczne. Upewnij się, że:

- elementy wystające i ostre krawędzie są osłonięte,

- kontakty i kable są zabezpieczone przed dostępem dzieci,

- szczeliny i otwory, które grożą zakleszczeniem się głowy czy palców są zakryte,

- sala jest zabezpieczona przed samowolnym wyjściem dziecka,

- dziecko będzie miało zapewnioną zabawę odpowiednią do wieku.

  1. Zadbaj o komfort dziecka:

- oceń, czy jest to miejsce przyjazne dla twojego dziecka:

- oceń, czy twoje dziecko jest już gotowe na pozostanie w sali zabaw pod opieką nieznanych mu osób,

- weź pod uwagę, jak długo twoje dziecko może przebywać w tym miejscu, szczególnie gdy zostaje tam pierwszy raz,

- zapoznaj dziecko z osobą opiekującą się nim, poinformuj je kiedy wrócisz, wskaż gdzie jest toaleta i do kogo może zwrócić się o pomoc, wysłuchaj jego dodatkowych pytań i odpowiedz na nie,

- zostaw opiekunom numer telefonu, bądź gotowy na ewentualny kontakt i konieczność pilnego powrotu.

Pamiętaj - jeśli przedsiębiorca umożliwia pozostawienie dziecka w sali zabaw, musi ono przez cały czas przebywać pod opieką osoby wyznaczonej przez przedsiębiorcę. Sprawdź, kto jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Wszelkie wątpliwości zgłoś do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Rzecznika Praw Dziecka.

Bezpieczne sale zabaw – porady i zalecenia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, prowadzisz salę zabaw dla dzieci, pamiętaj:

Na tobie ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

Dzieci przez cały czas powinny pozostawać pod opieką dorosłych wyznaczonych do tego zadania.

Osoby wyznaczone do opieki nad dzieckiem powinny mieć odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje.

Zakres obowiązków pracownika powinien szczegółowo określać zadania związane z pobytem dziecka w sali zabaw.

Jeśli chcesz świadczyć usługi na wysokim poziomie, przygotuj regulamin sali zabaw. Określ zakres i rodzaj świadczonych usług, czy udostępniasz jedynie zabawki i urządzenia dostępne na sali zabaw, czy sprawujesz również opiekę na dziećmi przebywającymi w sali zabaw. Zadbaj, by konsumenci mogli się z nim zapoznać przed skorzystaniem z usługi. Pamiętaj - nie może on zawierać postanowień niezgodnych z prawem.

Określ liczbę dzieci (z uwzględnieniem wieku), które mogą przebywać jednocześnie w sali zabaw. Weź pod uwagę, iloma dziećmi może zająć się jednocześnie jeden opiekun.

Urządzenia oraz miejsca wyznaczone do zabawy nie mogą stanowić zagrożenia dla dzieci.

Konieczne jest wypracowanie procedur w sytuacjach tzw. „nagłych” (np. ratowanie zdrowia i życia dziecka, samowolne oddalenie się dziecka).

Warto współpracować z rodzicami lub opiekunami dziecka; przekazać im pełne informacje o organizacji sali, pozyskać informacje o dziecku (np. zdrowotne), które wpływają na zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i opieki.

 

Komunikat prasowy (459 KB, doc, 2017.03.08)

Wypowiedź Marka Niechciała Prezesa UOKiK (2.6 MB, mp3, 2017.03.07)

Wypowiedź Marka Michalaka rzecznika Praw Dziecka (3 MB, mp3, 2017.03.07)

plakat sale zabaw wersja dla rodziców (1.9 MB, png, 2017.03.08)

plakat sale zabaw wersja dla przedsiębiorców (1.55 MB, png, 2017.03.08)

Wyniki kontroli działania przedsiębiorców prowadzących sale zabaw (396.82 KB, pdf, 2017.03.08)

Kontrola przedsiębiorców organizujących sale zabaw dla dzieci - podsumowanie (562.16 KB, pdf, 2017.03.08)