Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie (dalej: „Wojewódzki Inspektorat”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ihlublin.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dane teleadresowe Wojewódzkiego Inspektoratu:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38C
20-601 Lublin
tel. 81 528 07 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres skrzynki podawczej ePUAP: /02m8nsqn5b/SkrytkaESP

Koordynatorem do spraw dostępności w WIIH Lublin jest Małgorzata Suchanowska. Do obowiązków koordynatora wraz z administratorem systemu, redaktorem BIP i wydziałem Budżetowo-Administracyjnym należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WIIH w Lublinie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WIIH w Lublinie, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez WIIH w Lublinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Małgorzata Suchanowska, na adres Wojewódzkiego Inspektoratu lub adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zana. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu znajduje się na V piętrze budynku, na które prowadzą schody oraz 4 windy. Przejście do Inspektoratu zabezpieczone jest drzwiami z elektromagnesem, przez które może przejechać osoba na wózku.
Toaleta znajduje się na parterze, oraz na V piętrze, na wprost klatki schodowej.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Wojewódzkim Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Osoby uprawnione do korzystania z usług tłumacza języka migowego PJM, SJM i SKOGN zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu, lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na pierwszym planie miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych i podjazd dla wózków inwalidzkich, w głębi wejście główne do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie (budynek ZUS)
Windy w budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie (budynek ZUS)
Wejście na piętrze do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie

Delegatura Biała Podlaska

Punkt informacyjny WIIH znajduje się na ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Miejsca parkingowe
Przed budynkiem są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do budynku
Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku ogólnym wejściem przez skorzystanie z wybudowanego podjazdu.
Drzwi wejściowe do budynku
Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.
Wewnątrz budynku
Stanowiska obsługi klientów znajdują się na trzecim piętrze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do placówki nie są wąskie i nie stanowią utrudnienia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostępne są dwie windy. Do klientów, którzy nie mogą dostać na miejsce, pracownicy wychodzą na zewnątrz.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu na parterze.

Na pierwszym planie podjazd dla wózków inwalidzkich, w głębi wejście do siedziby delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białej PodlaskiejParking dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białej Polskiej

Delegatura Chełm

Punkt informacyjny WIIH znajduje się na Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, na parterze w pokoju 72
Miejsca parkingowe
Przed budynkiem są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do budynku
Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku windą, wejście do windy znajduje się na zewnątrz budynku na poziomie 0.
Drzwi wejściowe do budynku
Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie, drzwi do windy działają automatycznie.
Wewnątrz budynku
Stanowiska obsługi klientów znajdują się na parterze budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych uniemożliwiających poruszanie się na wózku inwalidzkim. Schody wyposażone są w podjazdy dla wózków i poręcze.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością
W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu. Informacja o toalecie znajduje się u portiera.

Parking dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w ChełmieWinda dla osób niepełnosprawnych w budynku delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w ChełmiePodjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Chełmie

Delegatura Zamość

Punkt informacyjny WIIH znajduje się na – ul. Partyzantów 3, III piętro pokój 333.
Miejsca parkingowe
Przed budynkiem znajdują się 3 miejsca odpowiednio oznakowane, przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do budynku
Udostępniony jest podjazd dla wózków inwalidzkich.
Drzwi wejściowe do budynku
Otwierają się ręcznie.
Wewnątrz budynku
Znajduje się swobodny dostęp do windy, która znajduje się blisko drzwi wejściowych, nie ma żadnych barier budowlanych, są szerokie korytarze oraz stanowisko obsługi klientów w osobnym pokoju na III piętrze.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością
Mieści się w budynku, jest odpowiednio oznakowana i przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne do siedziby delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zamościu i podjazd dla wózków inwalidzkich
Parking dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zamościu

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę przynajmniej trzy dni robocze wcześniej przed tym zdarzeniem w wybranej formie:
  • zgłoszenie przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. T. Zana 38 C, 20-601 Lublin
  • przesłać pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • przesłać faksem pod numer 81 528-09-78
  • złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP adres skrzynki podawczej: /02m8nsqn5b/SkrytkaESP
  • złożyć wniosek osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. T. Zana 38 C, piąte piętro w budynku
  • wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 81 528-07-47 wew. 31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Małgorzata Suchanowska– Koordynator do Spraw Dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 81 528-07-47 wew. 31
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wnioskodawcy, którym podmiot publiczny nie zapewnił dostępności, mają prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON, zgodnie z Art.32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. „o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

Do pobrania: