15 marca 2014 roku po raz 32. obchodzony będzie Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie przypomina konsumentom o przysługujących im prawach. 

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest dla upamiętnienia przemówienia John F. Kennedy’ego z 15 marca 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent sformułował wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.

Ochrona przysługuje konsumentom również na gruncie prawa polskiego. Konsument ma w szczególności prawo do uzyskiwania od sprzedawców jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, może odstąpić od umowy zawartej na odległość, może również reklamować zakupione towary na szczególnych warunkach.

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie przypomina, że konsumenci mogą zwracać się o pomoc prawną do inspektorów WIIH w Lublinie. W roku ubiegłym udzielili oni 5674 porad prawnych. Ponadto, w przypadkach w których wymagał tego interes konsumentów, Wojewódzki Inspektor podejmował postępowania mediacyjne zmierzające do polubownego zakończenia sporów z przedsiębiorcami. W 2013 r. sukcesem, tj. zaspokojeniem roszczeń konsumentów, zakończyło się 60% prowadzonych w tym trybie spraw.

Dzięki uzyskanym od konsumentów informacjom, WIIH w Lublinie prowadził także postępowania kontrolne. W wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów inspektorzy zakwestionowali 32% zbadanych partii towaru, między innymi z uwagi na prawdopodobieństwo że nie są one bezpieczne. Badaniu podlegały również artykuły rolno-spożywcze. W tym zakresie zakwestionowano 24% towarów, w szczególności z uwagi na niewłaściwą jakość i zafałszowanie.

Udzielanie pomocy prawnej konsumentom jest w dalszym ciągu przedmiotem bieżącej działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie. Porady prawne udzielane są telefonicznie (tel. 81 528-07-50) oraz osobiście w siedzibie Inspektoratu przy ul. Zana 38C w Lublinie.