• Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy dostępne na rynku części samochodowe i wyposażenie aut mają świadectwa homologacji.
  • Nieprawidłowości pod tym względem było niewiele. Kontrolerzy zakwestionowali tylko 3 proc. partii produktów.
  • Więcej zastrzeżeń wzbudziło oznakowanie.

Szczegóły:

Komunikat prasowy ›

Wypowiedź Dariusza Łomowskiego z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (mp3) ›

Wypowiedź Artura Marciniszyna z Transportowego Dozoru Technicznego (mp3) ›

Kontrola świadectw homologacji (pdf) ›