• Polacy chętnie korzystają z możliwości polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Ponad 800 porad UOKiK, prawie 8000 spraw w Inspekcji Handlowej, 3500 przed Rzecznikiem Finansowym i setki w innych instytucjach to bilans po roku obowiązywania ustawy.
  • Spory najczęściej dotyczyły wadliwych butów, sprzętów AGD, usług telekomunikacyjnych i finansowych.

Szczegóły:

Czytaj więcej ›

Komunikat prasowy >