• Blisko 1,5 mln sprawdzonych, 700 tys. zakwestionowanych i 30 tys. zniszczonych zabawek – to efekt wspólnej akcji UOKiK i Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Celnicy przy wsparciu Inspekcji Handlowej i specjalistycznych laboratoriów sprawdzali, czy w sprowadzanych spoza UE lalkach, piłkach lub gryzakach nie ma zbyt dużo toksycznych ftalanów.
  • Podobne działania podjęły – z polskiej inicjatywy – inne państwa Grupy Wyszehradzkiej.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy ›

Informacja z kontroli - Stężenie ftalanów w zabawkach (pdf) ›

Załącznik - Zabawki sprawdzone w laboratorium UOKiK w Łodzi (pdf) ›