15 marca 2018 r. obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie włącza się w obchody tego dnia, przypominając o prawach konsumenta, również poprzez wystąpienia w mediach.

Dnia 15 marca 2018 r., w związku z obchodami Światowego Dnia Konsumenta, przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie wziął udział w spotkaniach z mediami. Podczas spotkań przypominał między innymi o:

  • zasadach na jakich można reklamować wadliwy towar,
  • prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  • sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.