• Inspekcja Handlowa sprawdziła 437 partii naturalnych wód mineralnych, źródlanych oraz napojów potocznie nazywanych „wodami smakowymi”.
  • Kontrolerzy wykryli nieprawidłowości w 44 partiach (10,1 proc.).
  • Różna od deklarowanej zawartość kationów i anionów, mylące informacje na etykietach, przeterminowane wody w sklepach – to główne zastrzeżenia.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy ›

Wypowiedź Dariusza Łomowskiego z Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK o wynikach kontroli (mp3) ›

Porady dr Agnieszki Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia (mp3) ›

Informacja z kontroli - wody mineralne, źródlane i smakowe (pdf) ›