Wzajemne relacje przedsiębiorców i konsumentów w handlu i usługach

W dniu 13 czerwca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, odbyła się konferencja „Przedsiębiorca i konsument – wspólne cele”, pt. „Wzajemne relacje przedsiębiorców i konsumentów w handlu i usługach”. Celem konferencji było podnoszenie poziomu świadomości ochrony konsumenta i przedsiębiorcy, budowanie wzajemnego zaufania między stronami obrotu handlowego, jak również propagowanie tzw. dobrych obyczajów przedsiębiorcy ( rzetelność, uczciwość, fachowość). Organizatorami Konferencji byli:

  • Kazimierz Mareczka - Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie
  • Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu

a patronat nad wydarzeniem objęli:

  • Marek Niechciał – Prezez Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski

Pierwsza część konferencji dotyczyła „Praw i obowiązków przedsiębiorców i konsumentów”. Były poruszane zagadnienia dotyczące obowiązków przedsiębiorcy i uprawnień konsumenta związanych z zawarciem umowy w lokalu przedsiębiorcy, poza lokalem, na odległość, realizacją reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji. Prelegentami byli Miejski i Powiatowi Rzecznicy Konsumentów. Część druga konferencji poświęcona była roli Inspekcji Handlowej wśród przedsiębiorców i konsumentów. W tej części głos zabrali specjaliści Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie. Pani Maria Radlińska z Delegatury w Zamościu przybliżyła tematykę bezpieczeństwa artykułów żywnościowych i przemysłowych, zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, a także krótko przedstawiła prawa przedsiębiorcy w świetle „Konstytucji Biznesu”. Pan Sławomir Nieściur z WIIH w Lublinie przedstawił pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (tzw. ADR) jako polubowne załatwienie sporu bez potrzeby dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Jako ostatni uczestnik  konferencji głos zabrał detektyw Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, który wypowiedział się na temat zagrożeń związanych z przestępstwami gospodarczymi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwsza tego typu konferencja w tym rejonie Polski spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i konsumentów rynku lokalnego.

doc

Program konferencji

Rozmiar: 89.09 kb
Odsłon : 428
jpg

Zamość (2)

Rozmiar: 1.13 mb
Odsłon : 416
jpg

Zamość (1)

Rozmiar: 1.82 mb
Odsłon : 433
jpg

Zamość (3)

Rozmiar: 1.10 mb
Odsłon : 434
jpg

Zamość (4)

Rozmiar: 1.76 mb
Odsłon : 405
jpg

Zamość (5)

Rozmiar: 965.37 kb
Odsłon : 403
jpg

Zamość (6)

Rozmiar: 790.31 kb
Odsłon : 428
jpg

Zamość (8)

Rozmiar: 217.89 kb
Odsłon : 410
jpg

Zamość (7)

Rozmiar: 1.28 mb
Odsłon : 490
jpg

Zamość (9)

Rozmiar: 310.88 kb
Odsłon : 423
jpg

Zamość (10)

Rozmiar: 348.41 kb
Odsłon : 444
jpg

Zamość (11)

Rozmiar: 295.86 kb
Odsłon : 407
jpg

Zamość (12)

Rozmiar: 372.97 kb
Odsłon : 431