• Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych.
  • Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF.
  • UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź Aleksandry Milewskiej z Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK >

Sprawozdanie UOKIK z systemu ADR >

Pierwsze sprawozdania podmiotów uprawnionych >