• Uważaj na firmy, które pobierają opłaty za udostępnianie adresów.
  • Upewnij się, że pośrednik zweryfikował stan techniczny i prawny mieszkania.
  • Przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź, czy nie ma w niej niedozwolonych klauzul, np. że agentowi należy się prowizja, chociaż kupca znalazłeś osobiście.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź Rafała Błażejewskiego z delegatury UOKiK w Łodzi >