• Prezes UOKiK stwierdził, że firma Dannte naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.
  • Przedsiębiorca sprzedawał rewitalizator wody, a zawierana umowa dotyczyła rozbudowy instalacji wodnej.
  • Umowa zawierała postanowienie o braku możliwości odstąpienia od niej po instalacji urządzenia.

Szczegóły:

czytaj więcej >

Wypowiedź Marka Niechciała prezesa UOKiK >