• Prezes UOKiK stwierdził, że firma Dannte naruszyła zbiorowe interesy konsumentów.
  • Przedsiębiorca sprzedawał rewitalizator wody, a zawierana umowa dotyczyła rozbudowy instalacji wodnej.
  • Umowa zawierała postanowienie o braku możliwości odstąpienia od niej po instalacji urządzenia.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź Marka Niechciała prezesa UOKiK >

DECYZJA Nr RPZ 1/2019 >