6 maja 2019 r. odbył się wykład mający na celu zapoznanie seniorów z prawami jakie im przysługują w obrocie detalicznym.

W wykładzie udział wzięły:

Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury WIIH w Lublinie

Maria Radlińska – Specjalista w Zamojskiej Delegaturze WIIH w Lublinie

Marzena Mazurek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu

Katarzyna Mazur – Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu.

 

Prelegenci w przystępny sposób przybliżyli działalność Inspekcji Handlowej, przekazali informacje na temat jakości artykułów rolno-spożywczych i przemysłowych, jak również wskazali na co zwrócić szczególną uwagę przy zakupie towarów i usług oraz podczas ich reklamowania. Omówione zostały zasady zakupu przez Internet, poza lokalem przedsiębiorstwa oraz prawo do odstąpienia od zawartych w ten sposób umów.

Uczestnicy wykładu z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich wystąpień. W ich trakcie słuchacze zadali szereg złożonych pytań, dotyczących nieprawidłowości, z którymi spotykają się na co dzień.

Wykład stanowił kontynuację cyklu spotkań mających na celu podnoszenie świadomości prawnej konsumentów.