Zgodnie z zarządzeniem

szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

WIIH:

  • 2 maja czwartek – dzień wolny

  • 11 maja sobota – dzień roboczy