• Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 1,90 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców.
  • To minimalnie mniej niż w 2017 r.
  • Są już także pierwsze wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź Marka Niechciała prezesa UOKiK >

Wypowiedź Anny Janiszewskiej dyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej >

Wyniki kontroli jakości paliw realizowanych przez IH w 2018 r. >

kontrola paliw grafika >