21 maja 2019 r. w Lublinie odbyła się konferencja „Razem dla Konsumenta”, organizowana przez tamtejszą delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznicy konsumentów z terenu województwa lubelskiego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie reprezentowali Wojewódzki Inspektor Kazimierz Mareczka oraz radca prawny Łukasz Drzewiecki.
Uczestnicy konferencji przedstawili swoje uprawnienia i zadania w ramach systemu ochrony konsumentów. Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu prezentację działań podejmowanych w tym zakresie przez Inspekcję Handlową przedstawił Łukasz Drzewiecki. Podjęto również dyskusję o możliwych formach efektywnej współpracy pomiędzy organami powołanymi do ochrony praw i interesów konsumentów.