• Inspekcja Handlowa sprawdziła 112 przedsiębiorców sprzedających sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  • Wszyscy kontrolowani deklarowali, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmują stare urządzenia.
  • Co czwarty z nich miał jednak problem z prawidłową informacją w sklepach lub oznakowaniem produktów.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Wypowiedź Marty Bazyluk-Pitery z UOKiK (mp3) >