• Inspekcja Handlowa sprawdziła 112 przedsiębiorców sprzedających sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  • Wszyscy kontrolowani deklarowali, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmują stare urządzenia.
  • Co czwarty z nich miał jednak problem z prawidłową informacją w sklepach lub oznakowaniem produktów.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź Marty Bazyluk-Pitery z Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK >

Informacja z kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym >