• Na początku 2019 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła żywność oferowaną w sprzedaży luzem.
  • Zakwestionowała prawie dwie trzecie produktów.
  • Większość zastrzeżeń dotyczyła oznakowania.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Agnieszka Orlińska z UOKiK o kontroli Inspekcji Handlowej >

Jak kupować żywność - porady Agnieszka Orlińskiej z UOKiK >

Informacja z wyników kontroli środków spożywczych oferowanych luzem, ze szczególnym uwzględnieniem ciast i wyrobów ciastkarskich >