W siedzibie zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przy ul. Partyzantów 3, z inicjatywy dyr. delegatury Anny Subocz-Chachuły w ramach współdziałania z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną konsumentów, 13 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z miejskim i powiatowymi rzecznikami konsumentów.

W spotkaniu udział wzięły:

Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury WIIH w Lublinie

Katarzyna Mazur – Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu

Marzena Mazurek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu

Barbara Matyka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hrubieszowie

Edyta Pawłowska-Krawczuk – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy ww. jednostek oraz problemy związane z ochroną interesów i praw konsumentów. Goście wypowiadali się na tematy dotyczące spraw, z jakimi borykają się na co dzień ich petenci. Ponadto, omówiono zasady dalszej współpracy, planowane lokalne inicjatywy (m.in. w związku ze zbliżającym się 15 marca Światowym Dniem Konsumenta) oraz zaplanowano działania wspierające konsumentów w najbliższym okresie.