• Brak odporności na temperaturę czy dostęp do części pod napięciem - to niektóre zastrzeżenia do ładowarek sieciowych.
  • Inspekcja Handlowa skontrolowała 187 wyrobów i zakwestionowała co trzeci z nich.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Informacja z kontroli ładowarek >