• Czy najwięksi producenci żywności i sieci handlowe wykorzystują w czasie epidemii swoją przewagę negocjacyjną wobec kontrahentów?
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi to w postępowaniach wyjaśniających.
  • Płynność finansowa na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw jest teraz szczególnie ważna – mówi Prezes Urzędu.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego (mp3) >

Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego (mp4) >