16 sierpnia 2020 r. w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zamościu wspólnie z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie – Delegatura w Zamościu, przeprowadzili czynności mające na celu rozpoznanie prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług mając na uwadze aspekt legalności prowadzonej działalności i prawidłowości w zakresie informowania o cenach towarów i usług. Czynnościami objęto placówki świadczące usługi gastronomiczne, związane z wypożyczaniem sprzętu pływającego (wypożyczalnie kajaków), sportowego (wypożyczalnie rowerów) oraz placówki detaliczne oferujące artykuły spożywcze. Łącznie rozpoznaniem objęto 16 placówek. W kilku przypadkach stwierdzono podejrzenie możliwości naruszenia przepisów w zakresie prawnej ochrony konsumentów.