• Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej wzięły pod lupę sprzęt elektryczny: przewody oraz listy przepięciowe.
  • 6 na 10 przewodów elektrycznych oraz 11 na 15 listew miało wady konstrukcyjne.
  • 7 na 44 listwy było błędnie oznakowanych.

Szczegóły:

Artykuł źródłowy dostępny na https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16865