Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • W różnych miastach Polski Inspekcja Handlowa objęła kontrolą wybrany popularny sprzęt elektryczny – 15 rodzajów czajników oraz 15 opraw oświetleniowych, w tym do stosowania w łazienkach – tzw. plafonów. Niektóre z nich nie spełniają ustawowych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
  • Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały niezgodności w domowych urządzeniach elektrycznych, np. brak uziemienia, niezapewnienie deklarowanego stopnia ochrony IP. Wystąpienie takich wad może spowodować zwarcie elektryczne a w konsekwencji pożar lub porażenie prądem.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule Czy Twój czajnik elektryczny lub plafon spełniają wymagania? Sprawdzamy to.