Logotyp Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej


15 września 2021 r. w siedzibie zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przy ul. Partyzantów 3, z inicjatywy dyrektora delegatury Anny Subocz-Chachuła, w ramach współdziałania z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną konsumentów, odbyło się kolejne spotkanie z miejskim i powiatowymi rzecznikami konsumentów.


W spotkaniu udział wzięli:
Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury WIIH w Lublinie,
Katarzyna Mazur – Miejski Rzecznik Konsumentów w Zamościu,
Marzena Mazurek – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu,
Barbara Matyka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hrubieszowie,
Edyta Pawłowska-Krawczuk – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tomaszowie,
Zenon Małysz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Biłgoraju.

Celem spotkania było opracowanie dalszej współpracy, wzajemnego przekazywania informacji i wniosków oraz wymiana doświadczeń w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Goście wypowiadali się na tematy dotyczące spraw, z jakimi borykają się na co dzień ich petenci, porównywali swoje doświadczenia z trudnego roku działania w epidemii koronawirusa.