Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Trwa ogólnopolska kampania społeczna Prezesa UOKiK pod hasłem „Policz i nie przelicz się!”
  • Do tej pory w akcję zaangażowało się blisko 180 mediów i instytucji.
  • Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zachęcamy do dalszego włączania się w kampanię.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule Kampania Prezesa UOKiK "Policz i nie przelicz się!" - siła przekazu dzięki współpracy.