Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Ponad 900 tys. zł – to suma kar nałożonych przez Prezesa UOKiK w grudniu za naruszenia praw konsumentów związane ze sprzedażą na pokazach handlowych.
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował m.in. wprowadzanie konsumentów w błąd co do stanu ich zdrowia, fikcyjne promocje oraz utrudnianie odstąpienia od umowy.
  • Po raz pierwszy za umyślne dopuszczenie do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów ukarany został członek zarządu spółki.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule: Pokazy handlowe - pierwsza kara dla osoby zarządzającej.