Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Prezes UOKiK wraz z Inspekcją Handlową monitorują jakość paliw stałych m.in. węgla kamiennego, brykietu i peletu.
  • Skontrolowaliśmy łącznie 940 przedsiębiorców. Do badań laboratoryjnych przekazaliśmy 489 próbek paliw, z czego 6,9 proc. nie spełniało wymagań jakościowych.
  • Paliwo stałe powinno posiadać dokument potwierdzający, że spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule: Kontrola paliw stałych w 2021 roku.