Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Reprezentujesz konsumencką organizację pozarządową?
  • Chcesz edukować młodych konsumentów?
  • Zgłoś się do konkursu UOKiK! Budżet wynosi 400 tys. zł na lata 2022/23.
  • Termin składania ofert mija 30 czerwca 2022 r. (czwartek).

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule: Konkurs dla NGO konsumenckich - 400 tys. zł na edukację.