Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Podjęte działania:

  • Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach. Ich zastosowanie jest ściśle ograniczone przepisami, ponieważ mogą być szkodliwe.
  • Inspekcja Handlowa przebadała 29 partii klejów, sprawdzając, czy zawarte w nich substancje chemiczne nie przekraczają dopuszczalnych poziomów.
  • Wykryliśmy niski odsetek nieprawidłowości – tylko 2 partie były niezgodne.

Szczegółowe wyniki działań znajdą Państwo na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w artykule o tytule: Chemia w klejach - kontrola Inspekcji Handlowej.