Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Niezwłocznie po interwencji Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego najwięksi gracze na rynku rolno-spożywczym spłacili zaległości wobec mniejszych kontrahentów na kwotę 400 mln zł.
 • Trwają postępowania, w których badane są również inne formy wykorzystywania przewagi kontraktowej w tej branży.

Logotyp Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Konsumenci skarżyli się, że wywieszki w sklepach sieci Biedronka wprowadzają w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw.
 • Kontrole Inspekcji Handlowej potwierdziły nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie, w którym postawił właścicielowi sieci zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

 • Inspekcja Handlowa sprawdziła bezpieczeństwo wysokich krzesełek dla dzieci.
 • Zakwestionowała około 40 proc. z nich.
 • Dobra wiadomość dla rodziców – nieprawidłowości dotyczyły jedynie oznakowania.

 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania właściwe wobec firm stosujących tzw. tucz kontraktowy.
 • Spółki Agrifirm i Agri Plus mogą w nieuczciwy sposób wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec hodowców trzody chlewnej.

 • Czy najwięksi producenci żywności i sieci handlowe wykorzystują w czasie epidemii swoją przewagę negocjacyjną wobec kontrahentów?
 • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdzi to w postępowaniach wyjaśniających.
 • Płynność finansowa na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw jest teraz szczególnie ważna – mówi Prezes Urzędu.

Bezpośredni link z aktualnymi informacjami:

https://www.uokik.gov.pl/koronawirus.php