• Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – takie nieprawidłowości wykryła Inspekcja Handlowa.
  • Miała też wiele zastrzeżeń formalnych, np. brakowało danych producenta lub importera, niezbędnych ostrzeżeń czy instrukcji.
  • W efekcie kontrolerzy zakwestionowali w 2017 r. prawie co czwartą, a w pierwszym kwartale 2018 r. – prawie co trzecią ze sprawdzonych zabawek.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek w 2018 r. >

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek w 2017 r. >

Wypowiedź dyrektor Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie Anny Kozak na temat nieprawidłowości >

Wypowiedź dyrektor Specjalistycznego Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie Anny Kozak - porady >

Wypowiedź Renaty Jezierskiej zastępcy mazowieckiego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na temat nieprawidłowości >

Wypowiedź Renaty Jezierskiej zastępcy mazowieckiego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej - porady >