W dniu 14 maja 2018 r. na błoniach pod Zamkiem Lubelskim, odbyła się kolejna edycja festynu pod hasłem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna”. W wydarzeniu tym udział wziął Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Kazimierz Mareczka, oraz pracownicy wojewódzkiego inspektoratu.

Festyn „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczna Lubelszczyzna” to cykliczne wydarzenie, mające na celu zachęcenie uczniów oraz nauczycieli i wychowawców, do zwracania szczególnej uwagi na zachowanie bezpieczeństwa zarówno w toku roku szkolnego, jak i podczas wakacji.

Podczas Festynu na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji, w szczególności pokazy działania służb mundurowych. W Festynie uczestniczył również Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie.

W trakcie festynu, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu propagowali rozważne zachowania konsumentów podczas dokonywania zakupu towarów i usług. Dzieciom i uczestnikom festynu rozdawane były materiały edukacyjne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Stoisko Wojewódzkiego Inspektoratu odwiedził m.in. Wojewoda Lubelski.