• Osoby starsze często padają ofiarą nieuczciwych handlowców.
  • Dlatego cztery instytucje połączyły siły, aby ostrzegać seniorów.
  • UOKiK, Policja, ZUS i KRUS podpisały dziś porozumienie o wspólnej akcji edukacyjnej.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Plakat Uważaj seniorze UOKiK Policja ZUS KRUS >

Ulotka razem UOKiK Policja ZUS KRUS >