• GetBack i Vex naruszyły prawa konsumentów, egzekwując długi.
  • Prezes UOKiK nałożył na obie firmy kary finansowe.
  • Jeden z zarzutów to m.in. informowanie o długu sąsiadów, rodzinę.

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź prezesa UOKiK Marka Niechciała o decyzji wobec GetBack >

Wypowiedź prezesa UOKiK Marka Niechciała o decyzji wobec Vex >

Poradnik na temat windykacji >

Decyzja nr RLU 02/2018_GetBack >

Decyzja nr RGD 2/2018_Vex >