• Inspekcja Handlowa w III kwartale 2018 r. skontrolowała materiały i wyroby do kontaktu z żywnością.
  • Oznakowanie tych produktów jest dobre, zastrzeżenia dotyczyły niespełna 6 proc.
  • Czy wiesz, jakie oznaczenia są na pojemnikach z tworzyw sztucznych i co oznaczają?

Szczegóły:

Czytaj więcej >

Komunikat prasowy >

Wypowiedź Agnieszki Orlińskiej z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów >

Wypowiedź Katarzyny Kielar z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach >

Informacja o wynikach kontroli materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością >