28 lutego 2019 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyło się szkolenie z zakresu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz prelekcja na temat „Inspekcja Handlowa w świadomości konsumentów, ochrona praw i interesów”. W spotkaniu uczestniczyły zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Celem udziału w spotkaniu było przybliżenie działalności Inspekcji Handlowej, jej zadań związanych z ochroną praw i interesów konsumentów.

Szkolenie przeprowadzili:

Andrzej Krzemiński – Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie,

Jerzy Tudryn – Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej.

Anna Subocz-Chachuła Dyrektor Zamojskiej Delegatury WIIH w Lublinie przedstawiła zarys funkcjonowania Inspekcji Handlowej na przestrzeni ostatnich lat. Specjalista Maria Radlińska, z tutejszej delegatury, w przystępny sposób przedstawiła temat bezpieczeństwa żywności, produktów nieżywnościowych oraz zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.